• Friskole er mere
  end skole - den er uddannelse til livet
 • Frihed
  og ligeværdighed
 • Faglighed og leg
  er hinandens styrkesider
 • Samarbejde
  giver gode læringsresultater
 • Glade børn
  fordi der er tydelige voksne og trygge rammer
 • kunst, musik og kreativitet
  - det hele menneske
 • Det forpligtende fællesskab
  skaber sociale relationer
 • Læringsstile
  der er mange måder at lære på...

Velkommen

Friskolen er Grundtvig-koldsk og ligger i Lemming v/ Silkeborg.  Vi har undervisning fra Børnehaveklassen til og med 8. klasse. Vi har ca 90 børn.
Hver morgen begynder vi med morgensang, fadervor og fortælling.
 
 
 "Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær." Se skolens værdier!
 
 
  

 

Den gode lærer❤️

Det er bl.a. i mødet med den gode lærer, at barnet dannes og finder sin selvtillid. Den gode lærer møder barnet, hvor det er fagligt og socialt, og med den fine respekt, skubbes barnet ind i universet af lærdom og sociale kompetencer.Den gode lærer lytter og tager barnet alvorligt men sætter også rammerne for barnet: "Hvor ingen hegner kun torne gro"Respekt er et af nøgleordene for den gode undervisning....respekt barn og voksen i mellem. Det man også kan kalde det anerkendende menneskesyn!

 

 

Kalender